Tuesday 21 April 2020

ಪ್ರತಿಭೆ     ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಎಸ್.ಎ.ಟಿ. ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಶನೂಫ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಇರಾಝ, ಪ್ರಥ್ವಿನ್ ಪ್ರಭು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ ರಾಝ, ಬಿನೀಷ್, ತೇಜಸ್, ಲತೇಷ್, ಖಾಸಿಮ್ ಅಸ್ಲಾಮ್ ಸಯ್ಯಫ್, ಮೊಯ್ದಿನ್ ಶುಹೈಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೀಷ್,ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರಾಝ, ಧನ್ವಿ, ಗೋಪಿಕ, ನಿತ್ಯಪ್ರೀಯ, ಭೂಮಿಕ, ನವ್ಯಶ್ರೀ, ಕಿಫಾ ಫಾತಿಮ.

No comments:

Post a Comment

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ