Friday 5 December 2014

ಪ್ರತಿಭೆ

        01-12-2014 ರಂದು ನಡೆದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ಸಾಫ್ L.P. ವಿಭಾಗದ ಮಾಪಿಳ್ಳ ಪಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 'C' ಗ್ರೇಡನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ.

No comments:

Post a Comment

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ