Friday 5 December 2014

ಪ್ರತಿಭೆ


               29-11-2014 ರಿಂದ 03-12-2014ರ ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶಿಲ್ಪಾ L.P. ವಿಭಾಗದ ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಲಘು ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸಿ 'A' ಗ್ರೇಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ. 

No comments:

Post a Comment

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ