Saturday 4 June 2016

ಸಿ.ಪಿ.ಟಿ.ಎ


               03-06-2016 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳ ಸಿ.ಪಿ.ಟಿ.ಎ. ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಹೆತ್ತವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪುಸ್ತಕ, ಹಾಜರಾತಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

No comments:

Post a Comment

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ